Диққат
Бу бўлим сайт боқади маълумотни тўғрисидаги доривор дори-дармонларда, реклама қайсиларни кўзда тутилмаган қонунчилик билан. Мазкур бўлимдаги маълумотлар фақатгина танишишга мўлжалланган бўлиб,  илмий-ахборий характерга эга ва кенг омма учун мўлжалланган реклама характеридаги ахборот сифатида баҳоланиши мумкин эмас.   Илтимос, Сиз ҳақиқатдан ҳам тиббиёт ёки фармацевтика соҳасининг ходими эканлигини тасдиқланг. 

Простамед (Prostamed)

Замонавий ҳаёт жадаллиги, стресслар, ишлаш шароити, зарарли одатлар ва нотўғри ҳаёт тарзи – бунинг барчаси эркакларнинг соғлиғига таъсир қилиши ва эркакнинг ўзининг кучи ҳақидаги фикрга путур етказиши мумкин. Шунинг учун простатит ва простата бези каби касалликдан азият чекаётган эркакларнинг сони йил сайин ортиб бормоқда, тўхтовсиз кўпаймоқда. Бундай ташҳислар ҳукм эмас, чунки ҳаёт сифати ва табиий кучни қайтарса бўлади. Простатит ва I-II даражали простата аденомасида бу вазифани ҳал етишда Простамед препарати ёрдамчи бўлиши мумкин.

Простамед* – табиий ўсимликлардан олинган немис препарати бўлиб, ўзининг таркибида бир нечта маълум компонентлар: простата безида тўқималарни ўсиб кетишига тўсқинлик қилувчи даволовчи қовоқнинг махсус тури Cucurbita pepo varstyriaka (оддийдан фарқ қилиб, у фойдали даволовчи моддаларнинг максимал миқдорини сақлайди) ва унинг уруғидан олинган қовоқ глобулини (!); яллиғланишга қарши, спазмолитик ва сийдик ҳайдовчи таъсирга эга золотарник; яққол дезинфекцияловчи, оғриқни қолдирувчи ва ьяллиғланишга қарши таъсирга эга тоғтерак баргларининг экстракти сақлайди. Простамеддаги фитокомпонентларнинг мажмуаси простатит ва I-II даражали простата аденомаси каби касалликларнинг кўринишларини бартараф этишга ёрдам беради, ҳаёт сифатини яхшилайди ва тонус ва ўзига ишончни оширади!

Эркаклар учун Простамед – фалокатлардан қутилишдир!

Простамед таблеткалари No 60, 120, 200: Ишлаб чиқарувчи Dr. G. Klein GmbH & Co. KG (Германия), р.с. Б – 250 – 95 No 40413 от 06.12.2013.

*Профессионал фаолиятда қўллаш учун тиббиёт ва фармация мутахассислари учун маълумот. Қўллашдан олдин йўриқнома билан танишинг. Болалар олаолмайдиган жойда сақлансин.

Эркаклар учун Простамед – саломатлик гарови !

Чикарилиш шакли: табл. No 60, No 120, No 200 тубада, 1 тубадан картон кутида.

Таркиби:
1 таблетка саклайди:
Ковок уруги кукуни (Cucurbitae semen) 200 мг;
ковок глобулини (cucurbitae globulin) 100 мг;
золотар курук экстракти(Solidago extractum) (5-8:1), экстрагент: этанол 60 хажм.% 2,6 мг;
тог терак курук барглари (Populus tremula folia extractum) (5-8:1), экстрагент: этанол 60 хажм.% 6,3 мг.
Ёрдамчи моддалар: какао кукуни, лактоза моногидрати, сахароза, кальций гидрофосфати, коллоидли сувсиз кремния диоксиди, тальк, желатин, глицерин, натрий хлориди, повидон.

Фармакотерапевтик гурухи:
Простата безининг хавфсиз гипертрофиясида кулланиладиган воситалар.Код АТС G04C X10.

Кулланилиши: 
Простата безининг хавфсиз гиперплазияси (аденома) I–II боскичида, сийдик чикаришнинг бузилищи: сийишни кийинлашуви, тез-тез сийиш, шунингдек тунги вактда, сийдик копини тулик бушамаганлик хисси(сийдик колдиги), енгиб булмайдиган сийишга кистовлар. Уткир ва сурункали простатит( мажмуавий терапия таркибида).

Куллаш мумкин булмаган холатлар: 
Препарат компонентларига салицилатларга, мураккаб рангли усимликлар оиласига нисбатан юкори сезувчанлик. Суюкликни кам истеъмол килиш тавсия этиладиган касалликлар, масалан огир даражали юрак ва буйрак касалликларида куллаш мумкин эмас.

Ножуя таъсири:
Ута-юкори сезувчанлик реакциялари эхтимоли, шу жумладан, тери томонидан аллергик реакциялар; меъда-ичак бузилишлари (шу жумладан, жигилдон кайнаш, кунгил айнаш, корин огриги, ич кетиши). Кулокларнинг жаранглаши. Бирон-бир нохуш реакциялар пайдо булганда препаратни кабул килишни тухтатиш ва шифокорга мурожаат этиш лозим.

Дориларнинг узаро таъсири:
Хозирги вактгача номаълум.

Дозани ошириб юборилиши:
Доза ошириб юборилганда ножуя таъсирларнинг купайиш эхтимоли мавжуд.

Саклаш шароити: препарат 25 °С дан юкори булмаган хароратда ва болалар олаолмайдиган жойда саклансин.Музлатгичда саклаш мумкин эмас.

Эслатма. Таблеткаларнинг устки кисмлари окариб колса ёки копламалар пайдо булса, препаратнинг сифати пасайиб колганини англатмайди. Ушбу холат препарат таркибида какаонинг мавжудлиги окибатида липидли оксидланиш вужудга келганини англатади. Таблеткаларни енгил иситганда ундаги окариб колган кисмлар ва пайдо булган копламалар йуколади ва бу холат факат таблетканинг устки кисмига таълуклидир.

Яроклик муддати: 3 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби: рецептсиз.

Препаратда Cucurbita pepo уруғларидан олинган глобулин мавжуд. Ушбу глобулиндан олинган ва айни пайтда идентификация қилинган 15 та аминокислоталарглутамин кислотасига алоҳида аҳамият бахш этади. Глутамин кислотаси аминакислоталарнинг дезаминирлаш оксидланишини катализлайди ва простата безидаги гипертрофирланган мушакларидаги патологик равишда кўтарилган эркин аминокислоталар даражасини камайтиради. Натижада оқсиллар биосинтези учун фойдаланиш мумкин бўлган аминокислоталар сони камаяди ва простата безидаги мушаклар пролиферациясини секинлаштиради. Қовоқ уруғлари ўзида эркин ва боғланган ҳолатда кукурбитин, фитостерин, токоферолларни, шунингдек минерал моддаларни ҳамда селенни мужассамлаштирган. Шу жумладан.

Solidago (золотарник) буйракнинг фильтрациялаш имкониятларини оширади ва шу орқали простата бези аденомасининг II босқичида қолдиқ сийдикнинг тўпланишининг олдини олади. Сийдик пуфаги тонусининг ортиши сийдик чиқаришда бузилишларнинг, айниқса дизурияни, шунингдек қолдиқ сийдик ҳажмининг камайишга олиб келади. Solidago яллиғланиш, сиқилишга қарши ва сийдик ҳайдовчи воситадир. Populus tremula (тоғтерак) кўплаб фенолли гликозидларга эга (салицин, популин ва салипопулин). Салицин инсон организмида оксидланиб, салицил кислотага айланади ва уретроциститда дизенфекция воситаси сифатида қўлланилади. Фенолли гликозидлар анальгетикли ва яллиғланишга қарши хусусиятга эга бўлиб, простата безидаги қаттиқ оғриқларни ва сийдик пуфагидаги сезгирликни камайтиради.

Катталарга кунига 2–4 таблеткадан 3 марта.

Таблеткаларни майдалаб, сунгра етарли микдордаги сув билан кабул килиш керак. Препаратни куллаш давомийлигини шифокор касалликнинг феъл –атвори ва утиб бораётган жараёнига караб белгилайди. Препарат камида 12 хафта, бемор томонидан шикоятлар йуколгунча кабул килинади.

Препарат лактоза ва сахароза саклайди. Галактоза ва сахарозани узлаштираолмайдиган, лактаза, глюкозо-галактозали мальабсорбция ёки сахараза-изомальтоза етишмовчилиги каби кам учрайдиган наслий касалликлари булган беморларга препаратни кабул килиш мумкин эмас. 

Агар тана харорати кутарилиши, дизурик куринишлар, кисилиш каби симптомлар касаллик пайтида сакланса ёки гематурия ва сийдик чикаришни уткир тутилишлари каби холатлар пайдо булса, шифокор билан маслахатлашиш лозим.

Хомиладорлик ва лактация даврида кулланилиши: препарат эркакларни даволаш учун кулланилади.

Автотранспорт ёки бошка механизмларни бошкаришда реакция тезлигига таъсири: таъсир килмайди.

Болалар: препарат болаларни даволаш учун мулжалланмаган.

0

Savol bering

To prevent automated spam submissions leave this field empty.